tietosuojaselote

Rekisteriseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.04.2017.
Fais Finland asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi:               Fais Finland Oy
Verkkosivut:     www.fais.fi
Osoite:             Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki
Puh.                 +358 10 321 7070
Sähköposti:       [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseksi sekä tilausten arkistointia ja käsittelyä varten. Käsittelemme henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin, käytämme evästeitä markkinointiviestinnässä ja mainosten / kiinnostuksen kohdentamiseen. Evästeet ovat käytössä mukauttaaksemme käyttökokemustasi sivustollamme, suorittaaksemme analytiikkaa ja parantaaksemme palveluitamme. Evästeitä käytetään myös mukautetun mainonnan tarjoamiseen sivustoillamme, uutiskirjeissämme sekä sosiaalisen median kanavillamme. Markkinointirekisteriin annettujen tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja muille tahoille tai ulkopuolisten toimijoiden suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaalta seuraavat tiedot:

Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot

Titteli

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yrityksen yhteystiedot

Laskutustiedot

Rekisterin tietolähteet

Fais Finland asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta ostotapahtuman tai fais.fi-sivuilla tehdyn tiedustelun yhteydessä.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Fais Finlandin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

×

Oletuslista

Tuote Unit price
Ei tuotteita listalla.
Kirjautumalla voit tallentaa listat.